Catrin Davies
Dere i Dorri
16 Stryd Fawr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BG

01570 422949

Anfon ebost


  Symud i Salon Newydd yn Stryd Fawr Llanbed
>> Darllen mwy

  Gwobr Menter a Busnes 2007
>> Darllen mwy

  95602 o ymwelwyr i'r wefan.

 

  Croeso i wefan Dere i Dorri ar

 

Mae Dere i Dorri yn gwasanaethu ystod eang o gwsmeriaid, yn blant bach, pobl ifainc, oedolion a phensiynwyr. Daw'r cwsmeriaid o bob man, ond yn bennaf o dde Ceredigion a gogledd Sir Gaeryfrddin.

Sefydlwyd y busnes yn 2003, ac yn sgîl datblygiad y busnes cyflogwyd merch ifanc leol fel prentis yn y flwyddyn 2004. Cyflawnwyd y prentisiaeth yn llwyddiannus, a phenodwyd hi yn Is-Steilydd eleni. Penodwyd Therapydd Harddwch i ymuno â'r tîm ym mis Mai 2007, a symudodd Dere i Dorri i salon newydd mwy o faint ym mis Awst 2007.

Cartref   |   Oriau Agor    |   Lluniau   |   Prisiau    |  Ymwadiad    |  Tywydd ardal Llanbed  |   English 

Dyluniwyd ac adeiladwyd gan dyffrynaeron.org
Hawlfraint © Dere i Dorri