Mae perchnogion safwe dereidorri.com wedi ymdrechu i sicrhau bod cynnwys y safle hwn yn gywir. Ni fydd dereidorri.com yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anhwylustod sy’n deillio o unrhyw ddefnydd neu anallu i ddefnyddio unrhyw wybodaeth ar y safle. Mae ymwelwyr sy’n ymweld â’r safle hwn ac yn defnyddio unrhyw wybodaeth yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain. Nid yw dereidorri.com yn cynrychioli nac yn gwarantu fod y wybodaeth sydd ar gael trwy gyfrwng y safle yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfoes. Gall y wybodaeth sydd ar gael newid heb rybudd.

Nid yw dereidorri.com yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys safleoedd sydd wedi eu cysylltu â'r safle hwn ac ni ddylid tybio fod dolenni yn gymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni all dereidorri.com warantu fod y tudalennau sydd wedi eu cysylltu â’r safle hwn yn parhau i fod ar gael.

Mae pob logo ar y safle'n eiddo i'w perchnogion perthnasol, a'r gweddill © dereidorri.com.

Cartref   |   Oriau Agor    |   Lluniau   |   Prisiau    |  Ymwadiad    |  Tywydd ardal Llanbed  |   English 

Dyluniwyd ac adeiladwyd gan dyffrynaeron.org
Hawlfraint © Dere i Dorri